Skip to content

AMR’nin DAM Araştırması

Dilan ÇAKIN - 22 Ara 2009

AMR Research; medya ve dijital içerik sağlayan firmaların her geçen gün artan dijital içerikler ile çalışırken karşılaştıkları zorlukları ve değişen değer zincirini  incelemek adına bir araştırma gerçekleştirdi.  Firmaların kullandığı teknolojiler  ve üretimden dağıtıma  dijital medya sürecini sorgulayan araştırmada, firmalara ait; arzu edilen çözüm sistemlerinin önemli özellikleri, karar mekanizması ve organizasyon yapısı, süreçlere yönelik teknolojiye ayırılan bütçe, fikri mülkiyet ve en iyi çözüm ve servis sağlayıcılar göz önünde bulunduruldu. Sonuçlar ise şöyle:

 • Basın ve medya kuruluşları dijital ortamdan elde edilen gelirin toplam gelir içerisinde payının giderek artacağını öngürürken, bir çok üretici firma bu artışın belirli limitler içerisinde gerçekleşeceği görüşünde.
 • research

 • Medya kuruluşları içerikleri farklı ortamlar ve kanallarla yönetmeye odaklanırken, üretim ve dağıtım firmaları daha çok içeriğin tüketici tarafından kullanılmasına odaklanıyor.
 • Kurumlarda en büyük sıkıntı talep tahminleri ve raporlama süreçlerinde yaşanıyor.
 • Birçok firma dijital değer zincirini kendileri için bir fırsat olarak değil de bir tehdit olarak görüyor.
 • Çoğu firmanın fikri mülkiyeti üzerinde yeterli kontrolü ya da dijital varlıklarından yararlanabilecek yeteneği yok.
 • Büyük kurumların bile kendi içlerinde geliştirilen yazılımları tercih etmesi kapsamlı Dijital Medya Değer Zinciri seçeneklerinin kısıtlı olduğunu göstermekte.
 • Dijital Değer zincirinde dijital içeriği daha iyi kullanabilmek ve yönetebilmek adına birçok firma organizasyonel yapıda yeniden düzenlemeye gidiyor.

Dijital İçeriğin Önemi

Yapılan anket ve röportajlara verilen yanıtlar kurumların dijital içeriğe bakış açısını gösteriyor;

 • Dijital medya televizyonculukta en hızlı gelişen sektör.
 • Yayın sektöründe dijital medyanın ulaştığı kitle geçtiğimiz birkaç sene içerisinde her sene %10 ile %17 oranlarında arttı. Mobil tüketim ise her geçen yıl %50 artmakta.
 • Dijital içerik her zaman önemliydi, bu yeni bir şey değil, yeni olan içeriğin artan çeşitliliği.

En Belirgin Zorluklar

 • Bilgisayar oyunları üreticilerine gore en önemli sorunlardan birisi tüketiciler ile doğrudan bir bağ kurulamaması. İçerik lisans sahipleri ve dağıtıcılar tarafından dağıtılıyor, bu sebeple de son kullanıcıların dijital taleplerini anlamak çok zor.
 • Yine bilgisayar oyunları sektöründe; oyunları çeşitli platformlar ve dağıtım araçlarından yüklendiği için, içeriğin birçok kanaldan yönetilmesi çok büyük bir zorluk oluyor.
 • Yayıncılık sektöründe dijital ve geleneksek içerik arasında denge kurabilmek ve uygun fiyatlandırma yapabilmek gerekiyor.
 • Dağıtım firmaları için içerikler ile ilgili detaylı bilginin görünürlüğü; dijital haklar yönetimi çok önemli. Medya kurumları ile çok sayıda içerik ile ilgili görüşmeler yapılıyor.
 • CRM! (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Çok sayıda içerik seçeneği ve birçok farklı tüketici ihtiyacı var, tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılamak çok zor olabiliyor.

Diğer Görüşler

 • Önümüzdeki yıl dijital içerikten elde edilen gelir cironun yalnızca %15’ini oluşturacak olsa da buna kanmamak lazım. Dijital içerik önümüzdeki yıllarda özellikle televizyon sektörü için çok çok önemli olacak.
 • Teknoloji firmaları ürünlerini tanıtmak için geliyorlar ama sektörde duyulan ihtiyaç ve karşılaşılan problemler ile ilgili hiçbir fikirleri yok. İleri görüşlü firmalara ihtiyaç var.
 • Sonuçta, bu sistemin temelinde müşteriyi anlamak yatıyor. Yazılım firmaları ihtiyaçlarımızı anlamalı ve  müşteriye sundukları araçlarla müşterileri ilişkilerimizi nasıl daha iyi yönetebileceğimizi göstermeli. Bu değer zinciri gittikçe daha da karmaşık bir hal alacaktır. Daha çok araç, daha çok içerik, gelir kaynakları ve tüketiciler için daha çok seçenek ile müşteriyi anlamak git gide daha da önemli olacaktır.

Kategori → Genel

0 Yorum

Yorum Yaz

Not: XHTML kullanılabilir. E-posta adresiniz asla yayınlanmayacak.

Yorumlara RSS ile abone ol