Skip to content

Pazarlamacıların da Dijital Değer Yönetimine İhtiyacı Var

Dilan ÇAKIN - 19 Kas 2009

Firmaların dünyaya açılmaları ile birlikte pazarlama konusu da globalleşme akımından nasibini alıyor. Her geçen gün pazarlama ortamları çoğalıp çeşitlenmekte. Bununla beraber artık pazarlamacılar pazarlama materyallerini; görüntüler, kataloglar ve taslaklar gibi içeriklerini dosyalar içerisinde yönetmekte zorlanmaya başladılar ve kapsamlı bir MAM yani Pazarlama Değer Yönetimi (Marketing Asset Management) çözümüne ihtiyaç duyulduğu fark edilmeye başlandı.

Örneğin Forrester Research’ün bu konuda yurt dışında yaptığı bir araştırmaya göre, çoğu tüketici ürünleri ve finansal hizmet firmalarından oluşan %29 oranında katılmcı, şirketlerine MAM çözümü uygulamayı planladıklarını belirtmişler. MAM çözümüne gidilmesinin arkasında ise genellikle bu firmaların; yeniden ve tekrar tekrar aynı içeriklerin oluşturulmasından kaçınmak, dijital içeriklerin mamyönetiminde ve erişiminde dışarıya daha az bağımlı olmak ve firma içi ve dışı iş birliği sağlayabilmek istemeleri yatıyor. Pazarlama değerleri yönetim (MAM) sistemi tüm dijital içerikleri merkezi bir kütüphanede depoluyor, içeriklerin kimler tarafından ne zaman, nerede kullanıldığının takibine olanak sağlıyor ve dış ajansları arayıp çeşitli ürün görüntülerini talep edip hem zaman hem para harcamaya gerek kalmadan bir çok çalışanın iş birliği içinde çalışabilmesi gibi bir çok kolaylık sağlıyor.

Forrester Research yazarlarından Lisa Bradner’a göre pazarlama çalışanların en büyük yazılımsal ve teknolojik önceliği müşteri deneyimini iyileştirmektir. Bu sebeple iyi bir pazarlama değer yönetimi uygulamasında içeriklerin aynı zamanda müşterilere, dış partnerlere, satış çalışanlarına, bayiliklere, ve diğer pazarlamaya yardımcı bölümlere de ulaştırılması gerekir.

Bradner’ın deyimiyle MAM sisteminin pazarlama departmanları ve pazarlama çalışmaları için çok büyük değer sağlamasının üç büyük nedeni var, bunlar;

• Dijital içeriklerin gerçek zamanlı bir şekilde pazarlama kampanyaları için dağıtıma hazır bulunması, (örn: birçok hedef kitleye yönelik birçok farklı kampanya için materyalin dış servis sağlayıcılara, ortaklara ve son kullanıcı yani tüketicilere istenildiği zaman ulaştırılabilmesi),

• Varolan içeriğin farklı hedef kitlelere göre biçimlendirilip, özelleştirilebilmesi (örn: farklı kesimlere özgü farklı mesajların iletileceği durumlarda, sistem içerisinden bu kitle ile ilgili özelliklerin; anahtar kelimeler aratılarak uygun içeriğin bir araya getirilebilmesi)

• Pazarlama dijital değerlerinin kullanımının ve bu içeriklerin değerlerinin raporlanabilmesi (örn: sistemde kim, hangi içerik ile çalışmış, ne yüklenmiş, hangi kampanya için hangi içerik kullanılmış, hangi mesaj hangi hedef kitleler için kullanılmış, e-mail kampanyasında hangi içerik başarılı sonuç vermiş gibi soruların cevaplarının takip edilebilmesi).

Kategori → Genel

0 Yorum

Yorum Yaz

Not: XHTML kullanılabilir. E-posta adresiniz asla yayınlanmayacak.

Yorumlara RSS ile abone ol