Skip to content

Neden DAM Sistemine Yatırım Yapmalı?

Dilan ÇAKIN - 17 Kas 2009

Firmalar genellikle üç ana sebep ile Dijital Değer Yönetimi çözümüne yatırım yaparlar;

• Maliyet düşürmek
• Yeni gelir kaynakları yaratmak
• Pazar ve marka bilinirliğini ve rekabetçi avantajı artırmak

Maliyet düşürmek verimliliği artırır. Elinizdekilerle, hatta daha bile azıyla çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Firma içinde DAM sistemi ile artan iletişim, iş birliği, otomasyon ve paylaşım; süreçleri daha verimli ve etkin kılar.

Yeni gelir kaynakları yaratmak için yeni ürün/ servis geliştirmek, mevcut ürünler için yeni ya da geliştirilmiş kullanım alanları bulmak veya mevcut ürünler için yeni pazarlar bulmak gerekir. Tüm bunlar için ise işlevsel beceri gerekir. Kurumların işlem ve süreçleri değiştirerek bunları mümkün kılması için içeride işbirliğine ihtiyacı vardır ki firmanın alt yapısı yeni fırsatlara hızlı bir şekilde cevap verebilsin.

media_managementHer ne kadar yeni ürün ya da servis dijital formatta olmasa da (ki çoğu zaman olmayabilir), şirketlerin ürün ve servisleri ile ilgili çok sayıda yardımcı materyal hazırlamaları gerekir. Günümüzde bu yardımcı materyaller (collateral) çoğunlukla zengin içerikten oluşmaktadır. Yani dijital değerlerinizin gelir kaynaklarınız hızında gelişmesi ve adapte olması gerekmektedir.

Pazar ve marka bilinirliğini ve rekabetçi avantajı arttırmak, temelinde pazarlama gruplarının yürüttüğü bir pazarlama stratejisi olsa da; diğer satış, servis ve destek ve hatta bazen ArGe ve mühendislik gibi bölümlerin de rol aldığı bir süreçtir. Bu grupların üç temel hedefi vardır:

• Tüketici ihtiyaçlarına ve pazar taleplerine hızlı cevap verebilmek
• Marka ve pazarlama mesajının; şirket, satış kanalları, medya ve birçok tüketici ile etkileşime girilen noktada tutarlı olmasını sağlamak
• Firmanın rekabetçi avantajını ve pozisyonunu geliştirerek marka, ürün ve organizasyona dair algıyı güçlendirmek

Dijital değer yönetim sistemleri bu üst düzey firma hedeflerine DAM merkezli girişimler vasıtasıyla katkıda bulunur ve onları destekler. Bu girişimler; stratejik veya taktiksel olabildiği gibi tamamen pazarlama odaklı ya da tüm şirket içi ve hatta şirket dışına yayılmış da olabilir. Çoğunlukla bunlar firma içinde bir grupta başlar ve zamanla firmanın tamamına yayılır. Dijital değer yönetimi sistemi, dijital varlıklar için merkezi ve güvenli bir depo görevi görür. Bu da bir çok maliyetin azaltılabilmesini bir çok şekilde mümkün kılar:

• Doğrudan harcamaları azaltır;

o CD, DVD ya da video kaset gibi fiziksel medya üretim, çoğaltım ve kargolama ücretini azaltır
o Firma içinde herkesçe ortak kullanılan bir altyapı ve mimari oluşturarak, farklı farklı sistemlerin kullanımını azaltıp, bakım / onarım ve destek maliyetlerini düşürür
o Herkesçe paylaşılan bir alt yapı kurarak ve içerik-kaynaklı işlemleri düzenleyerek süreçlerde verimliliği artırır.

• Dolaylı harcamaları azaltır (örn: iş akışları ile ilgili maliyetler);

o İş akışlarını paylaşılan bir depo ve paylaşılan dijital varlıklar etrafında optimize eder.
o İçerik ya da dijital değerleri depolamak ve konumlandırmak için yapılan maliyetleri (örneğin dijital değerlerin hızlı ve kolayca bulunmalarını sağlayarak) azaltır/ sıfıra indirir.
o Dijital değerlerin tekrar kullanımını artırır
o Dijital değerlerin, hem yerel hem küresel olarak kurumlar arası paylaşımını sağlar
o Birçok dağıtım ortamı oluşturur
o Yeni, düzenli, düşük maliyetli ve dosya bazlı iş akışları yaratır (örn: dağıtım/ onay süreçlerini kısaltır)
o Varolan dijital değerleri bulma zorluğu sonucu ortaya çıkan çalışan, partner ve müşteri memnuniyetsizliklerini ortadan kaldırır

Kategori → Genel

0 Yorum

Yorum Yaz

Not: XHTML kullanılabilir. E-posta adresiniz asla yayınlanmayacak.

Yorumlara RSS ile abone ol